Een dijk van een verhaal

De dijk, het landschap, historische gebouwen en structuren en de archeologie vertellen samen een verhaal. Dit verhaal geeft de omgeving zijn identiteit. Om cultuurhistorie binnen de planvorming en ontwerpfase bij dijkversterkingen een plaats te geven, kunnen twee stappen worden doorlopen. Deze worden op deze poster toegelicht.

Taal

Nederlands