Een archeologische verkenning en kartering op de Groote Heide bij Heeze

Bij Heeze is een kleinschalig booronderzoek uitgevoerd naar de landschappelijke inbedding van vindplaatsen van de Ahrensburg-cultuur.

Dit archeologische rijksmonument (monumentennummer 45430) heeft de laatste jaren flink onder druk gestaan door ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving. De voortdurende vraag naar advies over ruimtelijke ingrepen bij het monument was aanleiding voor dit onderzoek. In 2013 en 2014 vond veldonderzoek plaats. Op de onderzochte locatie, aan de noordrand van het voormalige meer, is tijdens dit onderzoek de bodemopbouw nader in beeld gebracht. Bij het onderzoek zijn geen vuurstenen artefacten aangetroffen.

Ahrensburg

Deze uitgestrekte archeologische vindplaats ligt in de gemeente Heeze-Leende, ten zuiden van Eindhoven nabij Geldrop. Op deze locatie zijn vuursteenstrooiingen uit het laat-paleolithicum aanwezig. Deze archeologische resten liggen op een hogere dekzandrug die grenst aan een voormalig meer. Hier hebben rendierjagers in het laatste deel van de ijstijd hun kamp opgeslagen. Enkele van deze vindplaatsen kenmerken zich door de aanwezigheid van steelspitsen van het type ‘Ahrensburg’.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, aardwetenschappers, andere professionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 27
Auteurs: J.W. de Kort, B.I. Smit & J. Deeben
ISBN/EAN:9789057992766
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands