Duurzame luchtbehandeling voor erfgoedinstellingen

Deze brochure laat zien wat er nodig is voor een duurzaam binnenklimaat in musea en depots.

Luchtbehandeling is een veel toegepaste manier om het binnenklimaat van musea en depots te beheersen. In deze publicatie wordt ingegaan een aantal aspecten van luchtbehandeling: de opbouw van een typische luchtbehandelingskast, de klimaatspecificaties, een regelstrategie en de verhoging van de energie-efficiëntie.

Een duurzaam binnenklimaat

Verduurzaming leidt tot minder energie, minder afval, minder waterverbruik, slimmer gebruik van hulpbronnen en grondstoffen én meer kwaliteit in het beheer en het gebruik van de collectie. De juiste luchtbehandeling betekent daarbij ook een zoektocht naar een binnenklimaat dat past bij de collectie, het gebouw, de mens, de organisatie en de middelen. Het optimale klimaat is dus voor elk museum anders en komt voort uit een gebalanceerde afweging. Deze brochure laat stap voor stap zien hoe dit in zijn werk gaat.

Voor wie

Deze brochure is voor collectiebeheerders die zich bezighouden met het binnenklimaat in collectiebeherende instellingen.

Colofon

Tekst: Rick Kramer en Edgar Neuhaus (Ingenieursbureau Physitec), Bart Ankersmit en Marc Stappers (RCE)
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands