Duurzame energie en cultuurlandschap; van consumptie landschap naar energieproductie landschap

Deze publicatie vormt het verslag van een rondetafelgesprek over duurzame energie en cultuurlandschap dat plaatsvond op 7 juli 2015.

De belangrijkste vragen die aan deelnemers werden gesteld waren: hoe verhouden erfgoedwaarden van gebieden zich tot de opgave om een duurzame energievoorziening te realiseren? En hoe kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – samen met andere partners – de gebieden hierin faciliteren? Deze publicatie bevat onder meer een biografie van het energielandschap voor dummies en een inventarisatie van bestaande kennisproducten. De Rijksdienst werkt aan diverse projecten over dit onderwerp, die ook in dit verslag op een rij zijn gezet. Bij dit rondetafelgesprek waren onder meer vertegenwoordigers aanwezig van provincies, gemeenten, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Kiezen voor karakter

De ruimtelijke impact van de duurzame energietransitie is enorm en raakt de overheid en de maatschappij. Wat voor impact heeft duurzame energie op cultureel erfgoed en vice versa? Waar kunnen we elkaar inspireren en waar liggen de kansen? Landschap is binnen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderdeel van de Visie Erfgoed en Ruimte: Kiezen voor karakter. De Rijksdienst wil met dit programma erfgoed verbinden met alle ruimtelijke opgaves waar Nederland voor staat.

Voor wie

Deze publicatie is voor professionals werkzaam in de energiesector, beleidsmakers en erfgoedspecialisten.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands