Duurzaam erfgoed; duurzaamheid, energiebesparing en monumenten

Deze publicatie biedt een inkijk in de nieuwste technieken, materialen en inzichten op het gebied van duurzaam beheren en renoveren van historische gebouwen.

In beheer, renovatie en restauratie is aandacht voor duurzaamheid steeds vanzelfsprekender. Dat is ook het geval bij monumenten. Thema’s als energiebesparing en materiaalgebruik liggen daarbij voor de hand. Maar bij duurzaamheid en monumenten spelen ook andere zaken een rol zoals de cultuurhistorische waarde van het gebouw. In dit boek komen tal van deskundigen uit binnen- en buitenland aan het woord zoals monumenteigenaren, technisch experts, historici, (milieu)adviseurs en erfgoedzorgers. 

Energie, comfort en monumentaliteit

We koesteren onze monumenten en andere historische gebouwen. Ook gebruiken we ze graag. Bijvoorbeeld als woonhuis, kantoor of museum. Tegenwoordig zijn daarbij soms aanpassingen wenselijk, bijvoorbeeld op het gebied van energie en comfort. Soms is het niet zozeer het gebouw dat aangepast moet worden, maar de manier waarop het wordt gebruikt. Ook de cultuurhistorische waarden spelen hierbij een grote rol; de duurzaamheidsmaatregelen mogen het monumentale karakter van het gebouw niet aantasten. Dit boek helpt om de juiste balans te vinden tussen gebruikscomfort en energiebesparing enerzijds en de monumentale waarden van het gebouw anderzijds.

Voor wie

Dit boek biedt praktische aanknopingspunten en inspiratie voor eigenaren en beheerders van historische gebouwen en voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met monumenten en duurzaamheid in de bouw.

Colofon

Eindredactie: Huub van de Ven
Redactie: Taco Hermans, Marc Stappers en Huub van de Ven
ISBN: 987-90-8989-486-1
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Uitgeverij Terra Lannoo, 2011