Duizenden jaren wonen op een rivierduin. Deel 1 & 2

Dit lijvige rapport geeft een overzicht van de aangetroffen sporen van nederzettingsactiviteit tussen het mesolithicum en de nieuwe tijd in Cuijk-De Nielt.

In 2001 werd ontdekt dat op De Nielt veel bewoningssporen aanwezig waren uit de bronstijd, de Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Aangezien er plannen lagen om op deze locatie woningen te bouwen, was het niet mogelijk om de archeologie in situ te behouden. Daarom werd de vindplaats in 2006, 2007 en 2010 vlakdekkend opgegraven. De opgravingen leverden een schat aan informatie op. Een van de opvallendste vondsten was een aardewerken pot uit de Romeinse tijd waarin 140 zilveren munten, een bronzen munt, een zilveren lunula-hanger en peperkorrels waren opgeborgen.

Rijke bewoningsgeschiedenis

De Nielt is een markante plek. Het is een hoge, droge rivierduin, omarmd door laag gelegen oude rivierbeddingen van de Maas. Een omgeving met veel variatie, zowel in hoogteverschillen, als in vegetatie en gebruiksmogelijkheden. Dat maakte De Nielt al vanaf de prehistorie aantrekkelijk voor mensen. De hoge duin was een prima plek om te wonen, het vee kon op de lager gelegen graslanden grazen. De Nielt kent dan ook een lange en rijke bewoningsgeschiedenis.

Voor wie

Deze wetenschappelijke rapportage is voor archeologen, geïnteresseerde bewoners van Cuijk en andere liefhebbers van de archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 44
Auteurs: S.Baetsen, G.L. Boreel, Z. Beeren, V. van den Brink, M. Chtcheglov, M. Groot, D.S. Habermehl, W. Jozen, J. van Kampen, K.-J. Kerckhaert, J. Van Kerckhove, A. Koopman, P. Kubistal, M. Magnée, J. van Renswoude, A. Sinke, H. de Weerd (allen VUhbs), J. Aarts (VU), R. Cappers (RUG), I. Devriendt (Archeol Lithics), E. Drenth (ArcheoMedia), M. Driessen (LU), R. Exaltus (ArcheoPro), H. van Haaster (Biax Consult), H Huisman (RCE), J. Kempkens (Restaura), L. Kubiak-Martens (Biax Consult), F. Laarman (RCE), S. Lange (Biax Consult), A. Verbaas (UL), H. Zimmerman
Redactie: D.S. Habermehl en J. Van Renswoude
ISBN/EAN: 9789057992117
© VUhbs, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands