Den Haag Mariahoeve: een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 14

In deze brochure wordt toegelicht waarom Den Haag Mariahoeve een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Mede door de groei van het ambtenarenapparaat was begin jaren vijftig een grote behoefte aan middenstandswoningen. Mariahoeve was een van de uitbreidingswijken in het noordoosten van de stad. Er moesten zo’n zevenduizend woningen komen voor verschillende inkomensgroepen. In de wijk kwam een mix van hoog-, middelhoog- en laagbouw. De vrijstaande gebouwen staan in een vrije compositie in het groen, geïnspireerd op wijken in Scandinavië. Elke buurt heeft zijn eigen karakter doordat de afwisseling in hoogte van de woonblokken steeds anders is. Overal in de wijk zijn groene ruimtes, zoals binnenhoven, plantsoenen en particuliere tuinen.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners van Den Haag Mariahoeve, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands