Den Haag Mariahoeve: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage licht toe waarom de wijk Mariahoeve in Den Haag een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Mede door de groei van het ambtenarenapparaat was begin jaren vijftig een grote behoefte aan middenstandswoningen. Mariahoeve was een van de uitbreidingswijken in het noordoosten van de stad. Gemeentelijke stedenbouwkundige F. Van der Sluijs baseerde zich met dit plan op vernieuwende verkavelingsprincipes die op dat moment in Scandinavië in zwang waren. Dit resulteerde in experimentele verkavelingsvormen en een grote diversiteit aan woningtypen in een parkachtig landschap. Elke buurt heeft zijn eigen karakter doordat de afwisseling in hoogte van de woonblokken steeds anders is. Overal in de wijk zijn groene ruimtes, zoals binnenhoven, plantsoenen en particuliere tuinen.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands