Den Haag Atlantikwallzone Kijkduin – Zorgvliet; een wederopbouwgebied van nationaal belang, nr. 03

Deze brochure laat zien waarom het wederopbouwgebied Atlantikwallzone Kijkduin – Zorgvliet in Den Haag een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Tijdens de oorlog moest een deel van Den Haag wijken voor de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie langs de kust van Noorwegen tot de Pyreneeën. Direct na de capitulatie kreeg architect en stedenbouwkundige W.M. Dudok de opdracht voor de wederopbouwplannen. Hij transformeerde het gebied tot parkzone, ruim opgezet met veel groen, meanderend water en uitgestrekte zichtlijnen. Aan de randen van het park ligt woningbouw, gerangschikt als losse stroken in het groen. Bijzonder aan de Atlantikwallzone in Den Haag is de samenhang tussen groenaanleg, monumentale bebouwing en brede parkways.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze publieksbrochure is bedoeld voor bewoners van Den Haag, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands