Den Haag Atlantikwallzone Kijkduin-Zorgvliet: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage laat zien waarom de Atlantikwallzone Kijkduin-Zorgvliet in Den Haag een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

Deze stadsreparatie is als vanzelfsprekend ingepast in de bestaande stad en vormt tegelijkertijd een zelfstandig vormgegeven element dat contrasteert met de omgeving. Tijdens de oorlog moest een deel van Den Haag wijken voor de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie langs de kust van Noorwegen tot de Pyreneeën. Direct na de capitulatie kreeg architect en stedenbouwkundige W.M. Dudok de opdracht voor de wederopbouwplannen. Hij transformeerde het gebied tot parkzone, ruim opgezet met veel groen, meanderend water en uitgestrekte zichtlijnen. Aan de randen van het park ligt woningbouw, gerangschikt als losse stroken in het groen. Bijzonder aan de Atlantikwallzone in Den Haag is de samenhang tussen groenaanleg, monumentale bebouwing en brede parkways.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Samenstelling en tekst: SteenhuisMeurs
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands