Den Bosch Plan Zuid; een wederopbouwgebied van nationaal belang nr. 18

In deze brochure wordt toegelicht waarom Den Bosch Plan Zuid een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

Het eerste stedenbouwkundige ontwerp voor Plan Zuid werd in 1937 gemaakt door Pieter Verhagen van het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd echter pas na 1945 met de uitvoering gestart. Het eindresultaat is een fraaie schakel tussen de historische binnenstad van ‘s Hertogenbosch en het omliggende landschap. Oude landschappelijke en cultuurhistorische elementen, zoals het Bossche Broek en de vestingwerken werden in het plan geïntegreerd. Het nieuw ontworpen Zuiderpark, de groene binnenhoven en de ruim opgezette bebouwing geven de wijk een groen en open karakter.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor bewoners Den Bosch, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands