Deelcollecties van het Rijk

Deze website biedt een overzicht in woord en beeld van de belangrijkste deelcollecties in de kunstcollectie van het Rijk.

Op www.deelcollecties.cultureelerfgoed.nl zijn de deelcollecties van het Rijk op een rij gezet. Een deelcollectie is een min of meer afgebakend onderdeel van een collectie en is opgebouwd uit een aantal objecten dat gezamenlijk een reeks vormt door middel van thema, chronologie, geografie, materiaalsoort of herkomst. Het kan dus om het oeuvre van een kunstenaar gaan, maar ook om een verzameling objecten gemaakt van een specifiek materiaal (zoals textiel of keramiek). Een deelcollectie kan ook voortkomen uit een schenking of nalating. Daarnaast zijn er thematische deelcollecties zoals hedendaagse kunst uit Afrika of politieke prenten. Deze website vertelt de verhalen achter deze deelcollecties. 

Collectieplan 2014-2017

Deze site is onderdeel van het Collectieplan 2014-2017 van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In het collectieplan wordt toegelicht welke activiteiten de komende jaren aan de collectie worden verbonden. Deze site toont wat de collectie te bieden heeft, gaat in op de herkomst van deelcollecties, laat zien wat de relatie is met andere (deel)collecties en benoemt de zogenaamde ‘depot schatten’: de paradepaardjes uit de collectie. 

Voor wie

De website is bedoeld voor erfgoedprofessionals en iedereen die meer wil weten over de rijke en diverse kunstcollectie van het rijk.