De steekproef als hulpmiddel bij collectiebeheer
Auteur(s): 
Jaar: 

Dit informatieblad laat zien hoe er betrouwbare cijfers over een collectie kunnen worden verzameld door middel van een steekproef.

Voor musea wordt het steeds belangrijker om te beschikken over betrouwbare cijfers over de conditie van hun collectie. Door een steekproef te trekken is het mogelijk om met de gegevens van een deel van de collectie, een uitspraak doen over de totale collectie. Het uitvoeren van een steekproef is gebonden aan regels. Zo moet de steekproef worden getrokken voor een homogene groep objecten met vergelijkbare kenmerken. In dit informatieblad wordt stap voor stap uiteengezet hoe een steekproef in zijn werk gaat.

Hanteerbaarheid omvangrijke collecties

Sommige collecties zijn zo groot dat niet elk object (regelmatig) bekeken of gecontroleerd kan worden. De informatie over de objecten is vaak onvolledig. Dit maakt het voor musea lastig betrouwbare uitspraken te doen over omvangrijke collecties en te begroten hoeveel tijd en geld nodig zijn om bepaalde handelingen aan de collectie te verrichten. Immers, het is onmogelijk te begroten wat conservering kost als er geen gegevens voorhanden zijn over de conditie van een collectie. In zo’n geval biedt een steekproef uitkomst.

Voor wie
Deze website is bedoeld voor beheerders van (museale) collecties.

Colofon
ICN-Informatie nummer 4
Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ISSN: 1566-760x
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2000