De stad die geen stad kon zijn

Archeologisch onderzoek naar de opbouw van de zuidwestelijke binnenburgwal in Bunschoten leverde nieuwe informatie op over deze middeleeuwse stad die er nooit kwam.

Deze rapportage bevat de resultaten van het in augustus 2016 uitgevoerde booronderzoek op het rijksmonument de Stadsweiden te Bunschoten. De Stadsweiden herbergen de boven- en ondergrondse resten van de middeleeuwse aanleg van de stad Bunschoten, bestaande uit een omgrachting, een rasterpatroon van walletjes – zogenaamde burgwallen – en begeleidende sloten. Aanleiding voor het onderzoek was het plan van de gemeente Bunschoten om de historische structuren in de westelijke Stadsweiden te reconstrueren. De aangetroffen archeologische resten zijn van hoge inhoudelijke en fysieke kwaliteit en dit onderzoek heeft waardevolle informatie opgeleverd over de vorm van de middelste binnenburgwal en de afmetingen van de begeleidende sloten.

Nooit van de grond gekomen

De middeleeuwse stadsaanleg van Bunschoten is een bijzonder archeologisch monument. Het is een van de weinige voorbeelden in ons land van een geplande stad waarvoor een blokvormige stedelijke verkaveling werd uitgezet, die vervolgens nooit helemaal is ingevuld met bebouwing. De meeste andere contemporaine planmatige steden, zoals Elburg, zijn wel tot ontwikkeling gekomen en in de loop der tijd volgebouwd. In Bunschoten bleef de bebouwing echter beperkt tot aan de weerszijden van de Dorpsstraat.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Utrecht.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 247
Tekst: J. van Doesburg, J.W. de Kort & I.M. Roorda
ISBN/EAN: 9789057993039
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands