De Sint-Eusebiuskerk te Arnhem

De Sint-Eusebiuskerk in Arnhem is één van de rijkst gedecoreerde kerken van ons land. Voor het eerst is er integraal onderzoek gedaan naar de bouwgeschiedenis en bouwsculpturen.

De Sint-Eusebiuskerk bevat niet alleen fraaie voorbeelden van middeleeuwse bouwsculptuur, maar ook bijzondere beelden uit de wederopbouwperiode. De resultaten van een uitgebreid onderzoek naar de bouwsculptuur staan in dit boek gebundeld, rijk geïllustreerd met fotomateriaal. Daarnaast wordt een volledig overzicht van de bouwgeschiedenis van de Sint-Eusebiuskerk geschetst.

Disney en Toonder

De Sint-Eusebiuskerk werd tussen 1453 en 1536 gebouwd. In 1944 werd de kerk zowel door Engelse als door Duitse soldaten beschoten, waarna het gebouw voor een groot deel instortte. Na de oorlog werd de kerk volledig gerestaureerd. Dit boek laat zien dat men hierbij de ‘Arnhemse kathedraal’ niet alleen als een monument uit het verleden beschouwde, maar ook als een symbool van het heden en toekomst. Vanuit die visie werden de te herbouwen onderdelen voorzien van honderden stukken moderne bouwsculptuur. Naast hun religieuze betekenis moesten ze tegelijk getuigen van de wereld van de naoorlogse wederopbouw in de vorm van vliegtuigen en ruimtevaart. Zo zijn tussen de religieuze figuren ook Walt Disneys Zeven Dwergen en Marten Toonders Olivier B. Bommel terug te vinden.

Voor wie

Dit boek is voor erfgoedprofessionals, kunst- en bouwhistorici en voor iedereen die geïnteresseerd is in de bouwgeschiedenis en bouwsculptuur van de Sint-Eusebiuskerk in Arnhem.

Colofon

Auteur: Elizabeth den Hartog, Ronald Glaudemans
ISBN: 9789-06-630-018-7
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, WBOOKS, 2013