De Oranjezaal in Huis ten Bosch

De restauratie van de Oranjezaal in Huis ten Bosch heeft tot nieuwe inzichten geleid. Voor het eerst is aangetoond hoe de schilderingen samen fungeren als één groot trompe l’oeil.

De schilderingen die de deugden en daden van Frederik Hendrik verheerlijken, worden in het licht van de spanning tussen het stadhouderschap en de monarchaal-dynastieke pretenties van de Oranje-Naussaus geïnterpreteerd. Daarnaast wordt in dit boek voor het eerst aangetoond dat de gesuggereerde lichtval nauwgezet het werkelijke daglicht in de zaal ondersteunt. Dit versterkt zowel het illusionisme als de diepere betekenis van de schilderingen.

Uniek ensemble

Amalia van Solms gaf opdracht tot het project dat tussen 1648 en 1652 werd geschilderd. Het ensemble fungeerde ter nagedachtenis aan haar overleden echtgenoot, stadhouder Frederik Hendrik. De tientallen schilderijen op doek en de beschilderde houten architectuuronderdelen vormen een uniek ensemble. De Oranjezaal is daarom een van de indrukwekkendste en best bewaarde creaties uit de Gouden Eeuw. Tegelijkertijd is het onbekend bij het grote publiek omdat de zaal niet voor iedereen toegankelijk is. Dit rijk geïllustreerde boek geeft een compleet en verrassend beeld van een van de indrukwekkendste monumenten van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw.

Voor wie

Dit boek is voor kunsthistorici en erfgoedprofessionals, maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.

Colofon

Auteurs: Margriet van Eikema Hommes, Elmer Kolfin
ISBN: 978 94 91196 57 7
© Waanders Uitgevers, de auteurs, 2013