De opgraving Lerop-Jongenhof en zeven IVO’s in de wegvakken G en H

In het tracé van de A73 heeft uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Deze bundel bevat de resultaten van enkele inventariserende veldonderzoeken en een opgraving.

Het gaat om de locaties Lerop-Jongenhof, Lerop-Steenhuis, Linne-Aan de Rijksweg, Linne, Linne-Linnerstruik 1, Linne-Linnerstruik 2 en Linne-De Driesprong. Alleen op Lerop-Jongenhof was er voldoende aanleiding om aansluitend op het inventariserend veldonderzoek een definitief archeologisch onderzoek uit te voeren. Hierbij werden restanten van waarschijnlijk twee vindplaatsen aangetroffen. De ene uit de midden-bronstijd en de andere uit de late ijzertijd. De vindplaatsen zijn verstoord door het aanploegen en door verbruining van de bodem. Daardoor zijn er slechts weinig sporen gevonden. Wel wordt voor de ijzertijdvindplaats een verband gelegd met grafveld Musschenberg te Roermond.

Maaswerken en Via Limburg

Vanaf het eind van de jaren negentig heeft in Limburg grootschalig archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dat gebeurde in het kader van twee grote infrastructurele projecten: de Maaswerken en de Via Limburg. De Maaswerken werden uitgevoerd om het water van de rivier meer ruimte te geven en zo de doorstroming en de veiligheid te bevorderen. Onder de naam Via Limburg wordt een viertal nieuwe wegen aangelegd: A73, A74, N280 en N293.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 224
Auteurs: E. Hoven en S. Delaruelle
Met bijdragen van: Ph. Crombé, I. Devriendt, R. Exaltus, H. van Haaster, E.A.K. Kars, J. de Kramer, M. Nijenhuis en C. van Pruissen
Redactie: W.S. van de Graaf, T.L. Heres, J. de Kramer, Y. Perdaen
Begeleiding van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: J. Deeben, C. van Rooijen en E. Vreenegoor
ISBN/EAN 978 90 5799 235 3
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands