De oertijd van de DRU

Op het voormalige DRU-fabrieksterrein te Ulft zijn tijdens archeologisch onderzoek de resten van een ijzerhut en de bijbehorende watermolen tevoorschijn gekomen.

Archeologisch onderzoek van industriële complexen uit de Nieuwe Tijd (vanaf 1500) staat in Nederland nog in de kinderschoenen. De vondst van fundamenten en houtresten tijdens saneringswerkzaamheden op het terrein van de voormalige ijzergieterij Diepenbrock & Reigers te Ulft (DRU) uit de 18e eeuw was voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanleiding om nader onderzoek te doen. Naast enkele bakstenen funderingen van gebouwen die onderdeel uitmaakten van de ijzerhut, zijn honderden houten palen van de verschillende onderdelen van een watermolen aangetroffen. Daarnaast is de vulling van de gedempte molenbeek onderzocht. Deze waterloop was gedempt met afval (slakken) van de ijzerproductie.

IJzerhut

De DRU is een van de oudste industriële complexen van Nederland. Halverwege de 18e eeuw werd hier aan de Oude IJssel een ijzerhut opgericht. ‘Hut’ staat hier voor hoogoven, aangedreven door waterkracht. Vele andere bedrijven volgden, waardoor langs deze rivier vanaf het midden van de 18e eeuw de enige regionale concentratie ontstond van bedrijven waar Nederlands ijzer werd vervaardigd.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in archeologie van Gelderland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 177
Auteurs: J. Schreurs en J.W. de Kort
Met bijdragen van H. Baas, M. van Bers, J. van Doesburg, I. Joosten, P. Nijhof, B. van Os, G. Troost en H. Weerts
Redactie: J. Schreurs
ISBN: 978 90 5799 153 0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009

Taal

Nederlands