De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Deze brochure schetst de geschiedenis van de Nieuwe Nederlandse Waterlinie en laat zien wat er nodig is voor een zorgvuldig beheer en herbestemming van de forten.

Om de Nieuwe Nederlandse Waterlinie zo goed mogelijk te kunnen behouden, krijgt het een prominente plek in de ruimtelijke ordening en wordt gezocht naar nieuwe functies voor de bouwwerken. Forten zijn robuuste gebouwen. Maar als ze te lang onbeheerd leegstaan, lopen ze wel degelijk schade op door vochtindringing, betonrot en vandalisme. Ook de overige onderdelen van de linie, zoals de sluizen en andere waterwerken, vragen aandacht en goed beheer. De brochure sluit af met een inspirerende best practice: de herbestemming van het Werk aan het Spoel ten westen van Culemborg.

85 kilometer lange verdedigingslinie

Tussen Muiden en de Biesbosch liggen tientallen forten en honderden kleinere bouwwerken, die een grote waarde hebben voor dit bijzondere cultuurlandschap. De Nieuwe Hollandse Waterlinie vormde van 1815 tot 1940 de hoofddefensielinie van het Koninkrijk der Nederlanden. De 85 kilometer lange verdedigingslinie is gebaseerd op een waterbarrière, gesteund door militaire versterkingen. De Waterlinie vormt één groot landschappelijk samenhangend ruimtelijk en functioneel systeem en wordt ook als zodanig behandeld: de Waterlinie maakt deel uit van de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland.

Voor wie

Deze gids is bedoeld voor erfgoedprofessionals, beleidsmakers ruimtelijke ordening en anderen die geïnteresseerd zijn in de manier waarop ons cultuurlandschap zich heeft gevormd.

Colofon

Brochure Cultuurhistorie 16VTekst: Frank Buchner, Antoinette le Coultre en Chris Will
ISSN: 1569-7614
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009