De microklimaatdoos

De microklimaatdoos is een soort permanente vitrine waarin schilderijen worden gepresenteerd die gevoelig zijn voor klimaatschommelingen. Deze brochure bevat een handleiding.

Een belangrijke factor voor de conservering van objecten is het beheersen van de hoeveelheid vocht die zich in de omringende lucht bevindt. In dit informatieblad wordt uitgelegd wat de invloed van luchtvochtigheid op museale objecten is, en hoe die kan worden gestabiliseerd door middel van een microklimaatdoos. Vervolgens wordt ingegaan op de eisen waaraan een microklimaatdoos moet voldoen. Tenslotte is een handleiding opgenomen waarin stap voor stap staat omschreven hoe het schilderij in de microklimaatdoos kan worden geplaatst.

Luchtdichte vitrine

Schilderijen zijn gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Vooral schilderijen op een houten drager, op 17e-eeuws stijfseldoek, en op papiergedoubleerd schildersdoek zijn vochtgevoelig. Speciaal voor deze kwetsbare objecten is een microklimaatdoos ontwikkeld, een kleine, luchtdichte vitrine waarin het schilderij wordt gepresenteerd. De microklimaatdoos is speciaal ontworpen voor locaties waar geen constante conditie van het binnenklimaat kan worden gegarandeerd.

Voor wie
Deze brochure is voor collectiebeheerders, conservatoren, technische dienst, restauratoren en ontwerpers van exposities.

Colofon
ICN-Informatie nummer 12
Redactie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
ISSN: 1566-760x
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004