De landschapsbiografie in de gemeentelijke omgevingsvisie

Deze publicatie laat stap voor stap zien wat er komt kijken bij het maken van een landschapsbiografie en benoemt aandachtspunten voor de gemeente als opdrachtgever.

Een landschapsbiografie levert inhoudelijke input voor omgevingsvisies én is een vehikel om vorm te geven aan participatie. Een landschapsbiografie laat zien hoe een gebied zich door de wisselwerking van mens en natuur heeft ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de manier waarop het verleden doorwerkt in onze huidige leefomgeving. Zo kan een landschapsbiografie een waardevolle bijdrage leveren aan (gemeentelijke) omgevingsvisies, die immers niet alleen een beschrijving van de fysieke leefomgeving bevatten, maar ook de opgaven en ambities voor de toekomst.

Gelaagdheid

Landschap is een breed begrip. Het behelst niet alleen archeologie, historische geografie en historische bouwkunde, maar bijvoorbeeld ook economische ontwikkelingen, ecologie en plaatsnaamkunde. Al deze vakgebieden vormen lagen. En al die lagen zijn nodig om verbanden en patronen te ontdekken en te begrijpen. Kenmerkend voor de landschapsbiografie is dan ook de interdisciplinaire aanpak.De landschapsbiografie is een wetenschappelijk product; dat wil echter niet zeggen dat het onderzoek alleen het terrein van wetenschappers is. Plaatselijke historische verenigingen en bewoners kunnen het onderzoek juist verrijken.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor de makers en opdrachtgevers van landschapsbiografieën.

Taal

Nederlands