De kwaliteit van riet als dakbedekking

De kwaliteit van riet en de behandeling van het materiaal vanaf de oogst tot aan het gebruik als dakbedekking, beïnvloeden in belangrijke mate de duurzaamheid van rieten daken.

Deze Gids Techniek geeft informatie over de kwaliteit van het riet en de behandeling van het materiaal vanaf de oogst tot aan de verwerking op het dak. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de omstandigheden waaronder oogst, opslag en transport plaatsvinden, de duurzaamheid van riet negatief kunnen beïnvloeden. De levensduur van een rieten dak is dan ook lastig in te schatten, omdat deze van zoveel factoren afhankelijk is. Daarnaast is de kwaliteit van riet niet met het blote oog waar te nemen. Denk daarbij aan de zachtrotschimmel, de belangrijkste schadeveroorzaker. Deze schimmel is nagenoeg onzichtbaar.

Korte lijnen

Zolang de kwaliteit en de behandeling van het riet tijdens de aankoop niet objectief te meten is, is het van belang dat er een direct contact over het materiaal is tussen rietteler en rietdekker. Daarnaast is het aan te bevelen om de transportafstand van het riet zo kort mogelijk te houden, aangezien bij transport de mogelijkheid bestaat dat het riet vochtschade en beschadiging oploopt.

Voor wie

Deze technische brochure is bestemd voor restauratieprofessionals en monumenteigenaren die te maken hebben met het onderhoud en herstel van rieten daken.

Colofon Gids

Techniek 10
Redactie: Ries van Hemert, Michiel van Hunen, Jos van Rooden, Matth van Rooden, Margo van der Sluys en Dirk Snoodijk
Tekst: Laura I. Kooistra
©Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005