De kracht van vrijwilligers. Samenwerking van de gemeente en vrijwilligers in de archeologie
Vakgebied: 
Mediatype: 
Onderwerp: 

Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers loont voor alle partijen. Maar welke erfgoedtaken kunnen door vrijwilligers worden gedaan en welke middelen zijn daarvoor nodig?

Veel gemeenten kunnen niet meer zonder de inzet van vrijwilligers. Vaak beschikken vrijwilligers over grote lokale kennis waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Deze brochure gaat in op het vrijwilligersbeleid voor archeologie en laat zien wat de vrijwilligers in de archeologie allemaal voor hun gemeente kunnen betekenen. De gemeente kan op haar beurt de vrijwilligers op tal van manieren ondersteunen, zodat zij hun werk nog beter kunnen doen.

Grote waarde

Vrijwilligers doen archeologisch onderzoek en kunnen een bijdrage leveren aan het gemeentelijke archeologiebeleid. Ook spelen ze een rol bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast zijn ze van grote waarde voor het publieksbereik, educatie en draagvlak van archeologie. Vaak is er binnen een gemeente al een groep vrijwilligersactief. Wanneer zo’n groep ontbreekt en daar wel behoefte aan is, kan de gemeente hulp vragen bij provinciale steunpunten en landelijke vrijwilligersorganisaties.

Voor wie

Deze publicatie is bedoeld voor gemeenteambtenaren en beleidsmakers die te maken hebben met vrijwilligers in de archeologie.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Redactie: Tonnie van de Rijdt, Channa Cohen Stuart, Isabel van Lent, Projectgroep Archeologie voor Gemeenten
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016