De Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden, derde generatie

In 2007 is een nieuwe versie uitgebracht van de IKAW. Hierbij is gebruikgemaakt van nieuwe inzichten in bewoning en gebruik van het landschap door mensen in het verleden.

In deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) wordt uiteengezet op welke punten de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is aangepast. Ook is er een handleiding opgenomen voor het gebruik van de vernieuwde IKAW. De IKAW kent inmiddels drie generaties. De voornaamste aanpassingen van de derde generatie hebben betrekking op Flevoland, de Zeeuwse stromen en beekdalen in pleistoceen Nederland.

Onbekende waarden

Het bodemarchief bestaat uit bekende en onbekende archeologische waarden. De onbekende waarden zijn archeologische resten die nog moeten worden ontdekt. Deze onbekende waarden zijn door middel van de IKAW in kaart gebracht. De IKAW geeft een globaal beeld van de trefkans op archeologische resten in de bodem en onder water. Deze trefkans wordt per gebied aangegeven met een van de categorieën: ‘hoge', ‘middelhoge', ‘lage' of ‘zeer lage' trefkans, of: ‘niet gekarteerd'. Deze laatste categorie geeft aan van welke gebieden tijdens het maken van deze versie van de IKAW geen bodemkundige of geologische gegevens beschikbaar waren. Lokale overheden gebruiken de IKAW om te bepalen of in nieuw te ontwikkelen gebieden archeologisch veldonderzoek noodzakelijk is.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor (maritiem) archeologen, andere professionals en liefhebbers die zich bezig houden met archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 155
Auteurs: J.H.C. Deeben, W.J.B. Derickx, B.J. Groenewoudt, J.H.M. Peeters en E. Rensink
ISBN: 978-90-5799-117-2
© Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, 2008