De Afsluitdijk

Als de Afsluitdijk wordt aangepast, moet eerst goed worden gekeken naar de bestaande cultuurhistorische waarden. Deze brochure geeft hier de randvoorwaarden voor aan.

De Afsluitdijk is een van de belangrijkste iconen van de waterhuishouding in Nederland. Er zijn diverse plannen om de dijk ingrijpend aan te passen om redenen van veiligheid en waterhuishouding. Daarbij mogen we de cultuurhistorische waarden van de dijk niet uit het oog verliezen. In de brochure worden deze cultuurhistorische waarden benoemd.

Samenhang

In 1931 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gesloten. Hiermee was de Zuiderzee verleden tijd en ontstond het IJsselmeer. De Afsluitdijk vormt de vaste verbinding tussen Noord-Holland en Friesland en speelt een hoofdrol in de strijd tegen het water, bij de landaanwinning en bij de landsverdediging. De hoge cultuurhistorische waarde zit niet alleen in de historische betekenis maar ook in de ruimtelijke en visuele samenhang tussen de elementen die samen de dijk vormen: van het dijklichaam zelf, tot en met de erop en erbij gebouwde monumenten. Bij eventuele wijzigingen is het dan ook vooral belangrijk dat de Afsluitdijk als een samenhangend geheel wordt gezien. Ook moet de openheid van het landschap rond de Afsluitdijk zo veel mogelijk worden gerespecteerd.

Voor wie

Deze brochure is voor beleidsmakers ruimtelijke ordening, andere professionals en geïnteresseerden die meer willen weten over de cultuurhistorische waarde van de Afsluitdijk.

Colofon

Brochure Cultuurhistorie 9
Tekst: Lonneke van Goor
ISSN: 1569-7606
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007