Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Utrecht, Gelderland, Overijssel en Flevoland

De bijzondere landschappen, gebouwen en ander markante objecten herinneren nog steeds  aan een rijk en roemrucht verleden. Om het verhaal van het IJsselmeergebied en het voormalige Zuiderzeegebied nu en in de toekomst te kunnen blijven vertellen, moeten we daar zorgvuldig mee omgaan. Dat kan door cultuurhistorie in te zetten bij ruimtelijke opgaven, door cultuurhistorische waarden in stand te houden, in te passen of zorgvuldige te transformeren.

Omgevingsvisies

Ten behoeve van de Gebiedsagenda IJsselmeer 2050 en provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met vele partijen een reeks cultuurhistorische deelbiografieën laten maken; voor Friesland, voor de IJsselmeerkust van Noord-Holland, voor Flevoland een gecombineerde biografie en voor de oostkust van de voormalige Zuiderzee. In deze deelstudies worden de thema's land en water, handel, visserij en wonen en leven uitgewerkt voor de verschillende gebiedsdelen. 

Voor wie

In de synthese vinden ontwerpers, planologen, bestuurders en andere ruimtelijke professionals per karakteristiek richtinggevende principes om de ruimtelijke kwaliteit en de bijzondere karakteristieken van het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken.

Colofon

  • Auteurs: Simon van den Bergh, Gerard Derks, Elyze Storms-Smeets (Gelders Genootschap), Masch van Damme(Het Oversticht), Maartje van Hellemondt (Het Oversticht), Marlies Terpstra (Het Oversticht)
  • Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: Gelders Genootschap en Het Oversticht
  • Uitgegeven door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands