Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Noord-Holland

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie Noord-Holland biedt een overzicht van het ontstaan, de ontwikkeling en de kwaliteiten van het IJsselmeergebied in de provincie Noord-Holland en onderscheidt een aantal karakteristieken die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit zoals die nu beleefbaar is.

Omgevingsvisies

Ten behoeve van de Gebiedsagenda IJsselmeer 2050 en provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met vele partijen een reeks cultuurhistorische deelbiografieën laten maken; voor Flevoland een gecombineerde biografie, voor de oostkust van de voormalige Zuiderzee, voor Friesland en voor de IJsselmeerkust van Noord-Holland. In deze deelstudies worden de thema's land en water, handel, visserij en wonen en leven uitgewerkt voor de verschillende gebiedsdelen. 

Voor wie

In de synthese vinden ontwerpers, planologen, bestuurders en andere ruimtelijke professionals per karakteristiek richtinggevende principes om de ruimtelijke kwaliteit en de bijzondere karakteristieken van het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken.

Colofon

  • Auteur: Jeroen Zomer
  • Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met: Mooi Noord-Holland
  • Uitgegeven door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands