Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie geeft op een aansprekende manier een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied en onderscheidt 4 karakteristieken die bepalend zijn voor de ruimtelijke kwaliteit zoals die nu beleefbaar is.

4 Karakteristieken

Al eeuwenlang leven we met water. We strijden ertegen en profiteren ervan. Onze band met water laat karakteristieke sporen na, zoals kronkelige – of juist kaarsrechte – dijken, droogmakerijen met gemalen en handelssteden met havens. De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie laat vanuit 4 invalshoeken (karakteristieken) het IJsselmeergebied met al haar bijzonderheden zien. Met een aantal richtinggevende principes om te kunnen ontwikkelen en om de toekomst een verleden te geven.

Omgevingsvisies

Ten behoeve van de Gebiedsagenda IJsselmeer 2050 en provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met vele partijen een reeks cultuurhistorische deelbiografieën laten maken; voor Flevoland een gecombineerde biografie, voor de oostkust van de voormalige Zuiderzee, voor Friesland en voor de IJsselmeerkust van Noord-Holland. In deze deelstudies worden de thema's land en water, handel, visserij en wonen en leven uitgewerkt voor de verschillende gebiedsdelen. 

Deze 3 biografieën vormen de basis voor de synthese Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie, die is opgebouwd aan de hand van de 4 karakteristieken: archeologische en aardkundige schatkamer; oude kustlandschappen; historische handels- en vissersplaatsen; nieuw land en nieuwe veiligheid, ingenieurskunst.

Voor wie

In de synthese vinden ontwerpers, planologen, bestuurders en andere ruimtelijke professionals per karakteristiek richtinggevende principes om de ruimtelijke kwaliteit en de bijzondere karakteristieken van het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken.

Colofon

Auteurs: Jan Neefjes, Hans Bleumink
Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met bureau Overland
Uitgegeven door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017

Taal

Nederlands