Cultuurhistorie als kennisbron voor de klimaatstresstest

Deze brochure laat zien hoe cultuurhistorische kennis onmisbaar is bij het in beeld brengen van kansen en risico’s voor de klimaatstresstest.

Nederlandse gemeenten zijn volop aan de slag met de klimaatstresstest. Hiermee brengen zij de kwetsbare locaties in beeld als het gaat om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsgevaar. Cultuurhistorische kennis is essentieel om de logica van oude watersystemen te ontrafelen en zo knelpunten én kansen scherp in beeld te krijgen. Dit stappenplan laat zien hoe dat in zijn werk gaat.

Erfgoed biedt oplossingen

Het merendeel van onze steden en watersystemen is in de middeleeuwen ontstaan. Vanzelfsprekend is er sindsdien veel veranderd: wegen zijn verlegd, waterlopen overkluisd of gedempt, vestingwerken geslecht en de naoorlogse woningbouwopgave leidde tot grote ruimtelijke veranderingen. Van oudsher speelden de bodem en het water een grote rol in de te maken keuzes. Doordat we technisch steeds meer kunnen, lijken we deze verbinding met de ondergrond steeds meer te verliezen. Toch spelen oude systemen nog steeds een rol van betekenis. Kennis over het verleden biedt dan ook zowel inzicht in het watersysteem, als aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen.

Voor wie

Deze brochure is voor gemeenten die zich bezighouden met de klimaatstresstest.

Colofon

Tekst: Isabel van Lent
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands