Cultureel Erfgoed op de kaart; een nieuw cartografisch ontwerp

Dit rapport presenteert de ontwerpkeuzen die hebben geleid tot een cultuurhistorische kaart die toegankelijk is via het overheidsportaal Atlas Leefomgeving

Op deze kaart zijn de volgende soorten erfgoed terug te vinden: rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en Unesco werelderfgoed. In een later stadium zullen hier andere datasets aan worden toegevoegd. De datasets worden aangeboden in de vorm van kaartlagen (punten en omtrekgegevens). De Rijksdienst heeft Nieuwland-Geoinformatie gevraagd een uniform, duidelijk gestructureerd en breed toepasbaar cartografisch ontwerp te maken, waarbij kleuren en symbolen zorgen voor samenhang en een duidelijk onderscheid tussen de typen erfgoed. In dit rapport zijn de ontwerpkeuzen voor de vier kaartlagen onderbouwd.

Kant-en-klaar kaartmateriaal

Deze kaart maakt deel uit van het project Erfgoed Digitaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Rijksdienst wil een digitale infrastructuur ontwikkelen waarin informatie over erfgoed vrij en makkelijk toegankelijk is. Organisaties en particulieren kunnen de datasets naar eigen inzicht gebruiken in combinatie met eigen kaartmateriaal of samen met kaartmateriaal van bijvoorbeeld Google Earth of Bing Maps. Op deze manier komen gebruikers tot een kant-en-klare set kaartmateriaal met het gewenste cultuurhistorische thema voor hun website of app.

In de pdf vindt u ook de bijlagen Cultureel Erfgoed op de kaart.

Voor wie

Dit rapport is bestemd voor gebruikers van geografische informatie en voor iedereen die belangstelling heeft­ voor de ontwikkeling en verspreiding van kennis binnen het erfgoedveld.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013