Conservering natuurhistorische collecties

In deze verzamelbundel zijn tal van artikelen te vinden die gaan over het conserveren van natuurhistorische collecties.

Een natuurhistorische collectie heeft bijzondere zorg nodig. In dit boek staan tal van aanbevelingen over hoe er het beste met dit soort collecties kan worden omgegaan. De artikelen zijn zeer uiteenlopend van onderwerp. Thema’s als geologische collecties, natte collecties, gebruiksproblemen en ethiek komen onder meer aan de orde in artikelen over de conservering van botanische vloeistofpreparaten, het gebruik van insectenvallen en de ethische richtlijnen voor het behoud van natuurhistorische collecties. Het artikel ‘nietjes’ bevat tips over wat je niet met een collectie moet doen en waarom niet.

Werkgroep Behoud Natuurhistorische Collecties

Deze verzamelbundel is een initiatief van de Werkgroep Behoud Natuurhistorische Collecties in samenwerking met het Centraal Laboratorium. Het is de bedoeling dat deze verzamelbundel continu kan worden aangevuld met nieuwe artikelen. Het doel van het boek is om ongewenst verval van natuurhistorische objecten af te remmen en te voorkomen. Zo kan de verzamelband uitgroeien tot een naslagwerk waarin kennis, praktische gegevens en actuele relevante informatie zijn gebundeld.

Voor wie

Dit boek is voor eigenaren en beheerders van natuurhistorische collecties.

Colofon

Redactie: Agnes W. Brokerhof, Jolanda Boerhof, Johannes Fokkema, Rob Schouten
© Werkgroep Behoud Natuurhistorische Collecties, 1999