Cold case in het stuifzand; het urnenveld van de Boshoverheide bij Weert ontsloten

Met het Odysseeproject Boshoverheide is een eerste stap gezet in het digitaal ontsluiten van alle informatie over het urnenveld van de Boshoverheide. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten.

De resultaten van het project dat in 2010 en 2011 plaatsvond, worden gepresenteerd in deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM). Het project heeft geresulteerd in een overzicht van de beschikbare informatie over het grafveld en de eerste hypothesen over het prehistorisch grafritueel. Zo blijkt dat er een bovengemiddelde hoeveelheid graven aanwezig is. Wellicht heeft dit urnenveld dan ook een bredere sociale betekenis gehad dan andere, ‘doorsnee’ urnenvelden.

Erfgoedkaart op maat

Het prehistorische grafveld op de Boshoverheide is met ruim 150 gerestaureerde grafheuvels het grootste urnenveld van Nederland. Het archeologisch monument speelde tot nu toe een kleine rol in het wetenschappelijke debat over het laat-prehistorische grafritueel. Dat komt omdat de resultaten van verschillende onderzoeken slechts gedeeltelijk zijn ontsloten. In het Odysseeproject Boshoverheide is deze rijke dataset van diverse bronnen bijeengebracht. De gegevens zijn vertaald naar een erfgoedkaart op maat. Deze kaart helpt de terreinbeheerder bij het onderhoud en beheer van het kwetsbare grafveld. Ook zijn er ideeën geformuleerd voor een digitale publiekspresentatie die de historische beleving van de plek versterkt.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met de archeologie van Limburg.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 209
Auteurs: M.E. Hissel, E.M. Theunissen, C.A.M. van Rooijen en W.J.B. Derickx
ISBN/EAN: 9789057992018
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012