Ouderdom en ontstaanswijze van cirkelvormige eikenstrubben in het natuurterrein De Wilde Kamp bij Garderen, Noordwest-Veluwe

Uit dit onderzoek blijkt onder meer dat één van de onderzochte cirkelvormige eikenstrubben waarschijnlijk teruggaat tot de 12e eeuw.

Met eikenstrubben wordt grillig gevormd eikenhakhout van struikachtige bomen bedoeld. Uit dit interdisciplinaire onderzoek blijkt onder meer dat het natuurterrein De Wilde Kamp een rijke cultuurhistorie kent. Denk hierbij aan een combinatie van bodemarchief, archeologische relicten, historisch-geografische relicten, historisch-ecologische waarden en aardkundige waarden. Een van de conclusies is dat de ouderdom van de onderzochte cirkelvormige eikenstrubben op de Wilde Kamp tot de 12e eeuw is terug te voeren.

Eeuwenoude eikenclusters

Aanleiding voor het project was de ontdekking in 2001-2002 van mogelijk eeuwenoude cirkelvormige eikenstrubben op de Veluwe tijdens een inventarisatie van inheemse bomen en struiken door de ecologen Chris Rövekamp en Bert Maes. Hoewel hun ontdekkingen veel opzien baarden in de regionale en landelijke pers, was er vanuit de vakwereld ook twijfel over hun conclusies ten aanzien van de genese en ouderdom van deze oude eiken. Om meer duidelijkheid over de ontstaanswijze, mogelijke ouderdom en cultuurhistorische waarden van deze historische bosopstanden te krijgen werd in 2003 dit interdisciplinaire onderzoek uitgevoerd naar de eikenclusters in het natuurterrein.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie en het cultuurlandschap van Gelderland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 131
Eindredactie: B.J. Groenewoudt, B.P.Speleers
Auteurs: Th. Spek, J. Buiteveld, P. Copini, R. Exaltus, B.J. Groenewoudt, W. Groenman-Van Waateringe, A.G. Jong, F. van Kregten†, N.C.M. Maes, A. Mars, J. den Ouden, C.J.A. Rövekamp, U.G.W. Sass-Klaassen & B.P. Speleers
ISBN: 90-5799-074-1
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006

Taal

Nederlands