Cirkels in het Zeeuwse land; waarderend archeologisch veldonderzoek aan de Drogendijk bij Kloosterzande (gemeente Hulst)

Bij een waarderend onderzoek in de Maria- en Noordhofpolder zijn zes greppelstructuren vastgelegd die werden gegraven in de late middeleeuwen.

Aanleiding voor dit onderzoek uit 2009 was de ontdekking van 28 greppelstructuren die zich tijdens de droge zomers van 2004, 2005 en 2008 als donkere banen in de gewassen aftekenden. Deze crop marks werden in eerste instantie beschouwd als de overblijfselen van grafmonumenten uit de late prehistorie. Tijdens het onderzoek zijn 6 greppelstructuren vastgelegd, waarvan 5 cirkelvormige en 1 vierkante. Het bleek hierbij om greppelstructuren uit de late middeleeuwen te gaan. Daarnaast heeft het veldwerk bewoningssporen vanaf de 13e-14e eeuw tot de 18e eeuw aangetoond. Al deze resultaten laten zien dat de percelen aan de Drogendijk een schat aan informatie in zich dragen.

Tijdelijke opslag

Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van een interdisciplinaire aanpak waarin archeologisch onderzoek en historische geografie zijn gecombineerd. Over de functie van de greppelstructuren zijn weinig harde feiten voorhanden. De meest plausibele optie is die van een tijdelijke, eenmalige opslag van materiaal, waarschijnlijk in een (net) bedijkt of nog te bedijken landschap waar materiaal in zogenoemde bergen werd opgeslagen. De greppels hebben dan gezorgd voor drainage, zodat het opgeslagen materiaal kon drogen.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in de archeologie van Zeeland.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 193
Auteurs: L. Theunissen, A. Müller en A.M.J. de Kraker
ISBN: 978-90-5799-180-6
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011