Cirkels in het gras. Een kort inventariserend onderzoek te Bunnik naar een onbekend fenomeen.

Op het terrein van het archeologisch monument castellum Fectio zijn ‘cirkels’  in het gras aangetroffen. Veldonderzoek levert geen aanwijzingen op over de aard en ouderdom van deze cirkels. 

Deze Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) beschrijft het kort inventariserend veldonderzoek naar cirkels in het gras tussen de snelweg A12 en het Waterliniefort Vechten. Het terrein valt binnen de grenzen van het rijksmonument Fectio. De cirkelvormige structuren manifesteren zich als banen met een afwijkende kleur en hoogte van het gras ter plekke.

Het was niet duidelijk of de cirkels een relatie hebben met het Romeinse castellum Fectio. Daarom deed de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kort veldonderzoek. 

Geen relatie met Romeinse castellum

Oude kaarten en lucht­foto’s geven geen verklaring voor de aanwezigheid van de verkleuringen in het gras. Op de luchtfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog zijn in de regio wel bomkraters te zien, maar niet binnen het onderzoeksgebied. De oorzaak van de verkleuringen is ook met het booronderzoek niet vastgesteld.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en geïnteresseerden in archeologie. 

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg nr. 23
Auteurs: M. van der Heiden, J.W. de Kort & T. de Groot
Illustraties: M. Haars (BCL–Archaeological Support)
ISBN/EAN 9789057992407
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2015