Cirkelen rond heuvels

Dit rapport doet verslag van een kleinschalig onderzoek uit 2016, waarbij door middel van kleine proefputten het bodemarchief van drie grafheuvels is onderzocht.

Deze groep rijksmonumentale grafheuvels tussen Toterfout en Halfmijl (gemeente Veldhoven) vormt het best onderzochte en meest complete grafveld uit de midden-bronstijd van Nederland. Van de vijftien grafheuvels zijn er negen voorzien van een paalkransreconstructie. Aanleiding voor dit onderzoek was de wens van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (kortweg IVN) en de gemeente Veldhoven om de negen paalkransheuvels van nieuwe houten palen te voorzien. Die gelegenheid greep de RCE aan om door middel van kleine proefputten in de voet van drie grafheuvels de staat van het bodemarchief te onderzoeken, om zo een goed advies te kunnen geven over de juiste wijze van het vervangen van de paalkransen. In dit rapport wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de restauratiegeschiedenis en ook het landschappelijke aspect van de grafheuvels.

Verrassend goed intact

Onder de gerestaureerde grafheuvels bleken nog allerlei intacte paalsporen uit de midden-bronstijd (ca. 1500-1300 v.Chr.) aanwezig te zijn en het bodemarchief bleek verrassend goed intact. Dit kwam onder meer doordat de paalvervangingen van de afgelopen vijfentwintig jaar telkens op ongeveer dezelfde locatie van de voorganger hadden plaatsgevonden. Het advies aan de IVN-werkgroep was dan ook om deze werkwijze te continueren.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) nr. 248
Auteurs: E.M. Theunissen, J.W. de Kort, W. Derickx en M. van der Heiden
ISBN EAN: 9789057993053
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands