Castricum-Oosterbuurt, bewoningssporen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen

In de periode 1995-1996 is in de Oosterbuurt in de gemeente Castricum een gedeelte van een nederzetting uit de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen opgegraven.

Dit onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van te realiseren woningbouw in het plangebied Albertshoeve. De Romeinse en middeleeuwse nederzettingen lagen op een hoger deel van een zandige plaat langs een geul in het voormalig Oer-IJ estuarium. De overblijfselen van een nederzetting uit de periode 260 tot 330 na Chr. zijn van uitzonderlijke betekenis voor de geschiedenis van het West-Nederlandse kustgebied. Er zijn ook resten die wijzen op bewoning in de naaste omgeving aan het einde van de vierde eeuw.

Hoornloze runderen

De Romeinse nederzetting bestond uit ten minste twee omheinde erven met een boerderij en bijgebouwen. De doden werden bijgezet in een apart inhumatiegrafveldje, enkele tientallen meters ten noorden van de erven. In Castricum kwamen ook de voor het noordelijk kustgebied in de Romeinse tijd karakteristieke hoornloze runderen voor. Naar aanleiding van dit onderzoek is onder meer het graslandgebied ten zuiden van de Uitgeestereweg voorgedragen voor bescherming.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Noord-Holland

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 53
Redactie: J.-K.A. Hagers, M.M. Sier
Auteurs: J.-K.A. Hagers, M.M. Sier, R.C.G.M. Lauwerier, F.J. Laarman, K.A.N. Abelskamp, O. Brinkkemper, A.G.F.M. Cuijers, M. Erdrich, O. Goubitz, D.P. Hallewas, K. Hännine, E. Hanraets, E. Jansma, I. Joosten, C.A. Kalee, R. de Man, H.J.M. Meijers, J. Robb, A.A. Verhoeven, P.J. Woltering
ISSN: 1383 - 5025
ISBN: 9073104807
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 1999

Taal

Nederlands