Buurtschappenvisie Gortel en Niersen (2015-2030)

In deze landschapsbiografie wordt het verhaal verteld van de buurtschappen Gortel en Niersen, gelegen in de beschutte omgeving van Het Kroondomein Het Loo.

De geschiedenis van de buurtschappen is in deze publicatie ingedeeld in vijf perioden. Het verhaal begint bij het natuurlijke landschap en de oudste bewoning (200.000 v.Chr. – 600 n.Chr.) en eindigt met de rol van het koningshuis bij het beheer van de buurtschappen, met als epiloog een blik in de toekomst onder koning Willem-Alexander. Vragen die daarbij zijn gesteld, waren: Hoe zit het landschap aardkundig in elkaar? Wat was de invloed van de oudste bewoners? Welke organisaties waren er door de eeuwen heen? En wat was de invloed van het Koninklijk Huis?

Bewonersinitiatief

Bijzonder aan deze landschapsbiografie is dat die werd geïnitieerd door bewoners van de buurtschappen Gortel en Niersen. Deze publicatie is onderdeel van de buurtschappenvisie van de Vereniging Gortel Niersen. In deze visie wil de bewonersvereniging niet alleen een visie geven op toekomstige ontwikkelingen binnen de twee buurtschappen, maar bewoners ook meenemen in de geschiedenis van hun woonplaats.

Voor wie

Deze publicatie is voor betrokkenen bij de provincie Gelderland, de gemeente Epe, Kroondomein het Loo, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, erfgoedprofessionals, bewoners en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst en onderzoek: Cultuurland Advies
© Vereniging Gortel Niersen en Cultuurland Advies, 2015

Taal

Nederlands