Breda Heuvel: een toonbeeld van wederopbouw

Deze rapportage licht toe waarom de wijk De Heuvel in Breda een wederopbouwgebied van nationaal belang is.

De Heuvel is grotendeels uitgevoerd tussen 1949 en 1955 en is een van de eerste wederopbouwgebieden van Nederland. Het gebied valt uiteen in twee stedenbouwkundig sterk verschillende delen. Het zuidwestelijke deel is door architect M.J. Granpré Molière opgezet als een opzichzelfstaand dorp. Beeldbepalend zijn de bakstenen rijtjeshuizen met pannen puntdaken, ontworpen door verschillende architecten. Het meer stedelijke deel in het noordoosten van de wijk is integraal ontworpen door architect F.P.J. Peutz en kenmerkt zich door stroken noord-zuid geplaatste portieketageflats. De verscheidenheid van de wijk komt voort uit de zoektocht naar nieuwe vormen van stedenbouw en architectuur: stedelijke strokenbouw versus dorpse rijtjeshuizen in een landschappelijke setting.

Kernkwaliteiten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. Deze publicatie is onderdeel van een reeks gebiedsdocumenten waarin de kernkwaliteiten van deze gebieden worden beschreven.

Voor wie

Dit gebiedsdocument is bedoeld voor erfgoedprofessionals, ontwerpers, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Productie: De PlaatsMakers
Samenstelling en tekst: Marlijn van der Hoeven
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands