Boxtel, Best en Sint-Oedenrode - De Scheeken; een landelijk gebied van nationaal belang, nr. 30

Deze brochure licht toe waarom het landelijk gebied De Scheeken in Noord-Brabant een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang is.

De Scheeken ligt ten oosten van de A2 tussen Liempde (gemeente Boxtel) en Best. Na de oorlog werd dit bosrijke en schilderachtige gebied opnieuw ingericht naar een vooruitstrevend landschapsplan van R.J. Benthem van Staatsbosbeheer. De kracht van deze herinrichting zit in de subtiliteit. Kenmerkend is dat het landschap is ingedeeld in ‘kamers’: graslandpercelen die zijn omkaderd met bomenrijen, singels of hagen. Met zijn plan bracht Benthem de kwaliteiten van het bestaande landschap in beeld en gaf richtlijnen voor toekomstige ontwikkelingen. Door de ruilverkaveling is de ontsluiting verbeterd, maar is geen afbreuk gedaan aan de karakteristieke, kleinschalige inrichting.

30 aandachtsgebieden uit de wederopbouw

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 30 wederopbouwgebieden geselecteerd uit de periode tussen 1940 en 1965. Ze onderscheiden zich nationaal of zelfs internationaal, bijvoorbeeld vanwege de kwaliteit van de architectuur of als bijzonder voorbeeld van stedenbouw of landschapsinrichting. De Rijksdienst heeft de gebieden in 3 gebiedstypen ingedeeld: de wederopbouwkernen (de herstelde oorlogsschade), de naoorlogse woonwijken (de planmatige, stedelijke uitbreidingswijken) en de landelijke gebieden (agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden).

Voor wie

Deze publieksbrochure is bedoeld voor bewoners van De Scheeken, (gemeentelijke) beleidsmakers en andere geïnteresseerden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands