Boxmeer-Sterckwijck. Onderbouwing van beschermde delen van een cultuurlandschap in het kader van de Monumentenwet

Deze publicatie bundelt de resultaten van diverse onderzoeken en biedt een overkoepelend inhoudelijk perspectief op de bewoningsgeschiedenis van Boxmeer.

Uit verschillende onderzoeken die van 1997 tot 2003 waren uitgevoerd, werd duidelijk dat het plangebied Sterckwijck, ten zuiden van Beugen (gemeente Boxmeer) een rijk archeologisch bodemarchief herbergt. Om de omgang met deze bijzondere archeologische waarden op een positieve manier te beïnvloeden, is dit rapport geschreven waarin de bewoningsgeschiedenis in relatie tot het landschap aan bod komt.

Uitgestrekt dodenlandschap

Landschappelijk gezien is de regio Beugen interessant. Het gebied is gesitueerd op de overgang van de overgang van het dekzandgebied en de pleistocene Maasafzettingen in het oosten. Deze terrasafzettingen van de Maas werden tot voor kort gezien als kennislacunes; er was weinig inzicht in de fysieke en inhoudelijke kwaliteit van dit landschapstype. Het rapport biedt een beknopt overzicht van de inhoudelijke informatiewaarde van het bijzondere cultuurlandschap van Boxmeer. Een van de unieke complexen is het uitgestrekte dodenlandschap waar bewoners minstens vijf eeuwen hun doden begroeven.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in archeologie van Noord-Brabant.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 138
Auteurs: E.M. Theunissen, D.J. Huisman, A. Smit & F. van der Heijden
ISBN-10: 90-5799-083-0
ISBN-13: 978-90-5799-083-0
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2006

Taal

Nederlands