Bouwhistorische vondsten in het interieur

Deze brochure zet uiteen welke stappen ondernomen kunnen worden als bij een verbouwing van historische panden bouwhistorische vondsten worden gedaan.

De gids geeft een overzicht van de meest voorkomende plaatsen waar bij een verbouwing oude elementen tevoorschijn kunnen komen, zoals vloeren en muren. Ook de verschillende historische technische installaties die kunnen worden aangetroffen worden behandeld. Te denken valt daarbij aan verwarmingselementen, oude handpompen voor de keuken of goederenliften. Vervolgens wordt uiteen gezet welke stappen het beste ondernomen kunnen worden na een historische vondst.

Cultuurhistorische waarde

Beschilderde balken boven een plafond, een keitjesvloer onder de tegels of een deur achter een voorzetwand. Ze kunnen aan het licht komen bij een verbouwing. Belangrijk is het om deze vondsten te documenteren en aan de volgende eigenaren van het gebouw door te geven. Ze vertellen iets over de geschiedenis van het pand en kunnen een behoorlijke cultuurhistorische waarde hebben. Een gedegen onderzoek vooraf, maakt de kans op een bouwhistorische toevalsvondst tijdens de verbouwing kleiner. Een overzichtelijk stappenplan biedt een goede  leidraad hoe te handelen na een historische vondst.  Hierin komt o.a. het vooronderzoek, wanneer contact te leggen met de gemeente en het bepalen van de waarde aan de orde.

Voor wie

Deze brochure is bedoeld voor eigenaren van historische panden die bij een verbouwing  op historische elementen stuiten of verwachten deze te zullen vinden.

Colofon

Tekst: Odwin Ralling
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands