Borgharen; Een archeologisch monument veilig afgedekt

Deze factsheet legt uit hoe een Merovingisch grafveld is afgedekt om te voorkomen dat het ten prooi valt aan vandalen of op een andere manier schade oploopt.

De archeologische vindplaats is afgedekt met worteldoek, gaas en een laag grind. Hiermee wordt niet alleen voorkomen dat mensen met een metaaldetector de vindplaats kunnen detecteren  maar ook dat ze de vondsten illegaal op kunnen graven. Ook  beschermt de worteldoek de vindplaats tegen gravende dieren en wortelgroei.

Topsites

Wat voor de archeologie goed is, hoeft niet goed te zijn voor het gebruik van het terrein en vice versa. Daarom is er met alle betrokken  partijen zoals de gemeente Maastricht en Staatsbosbeheer gezocht naar een oplossing op maat. Hiermee ontstaat draagvlak dat goed is voor het beheer op langere termijn. Zo past de afdekking met grind, in plaats van gewone grond, beter in het gewenste natuurbeeld van de beheerder van het natuurgebied. Dit project is uitgevoerd in het kader van Topsites van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit project richt zich op het duurzaam behoud van bedreigde archeologische monumenten.

Voor wie

Deze factsheet is voor archeologen, beleidsmakers, natuurbeheerders en anderen die te maken hebben met het in situ beschermen van archeologische vindplaatsen.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015

Taal

Nederlands