Boren in het Boornedal; onderzoeksgebied Oldeboorn, gemeente Boarnsterhim

Boringen en palynologisch onderzoek hebben aangetoond dat in het Boornedal een afgedekt pleistoceen landschap aanwezig is met resten uit het mesolithicum en neolithicum.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) bundelt de resultaten van het geo-archeologisch onderzoek dat tussen 2004 en 2010 in het Boornedal nabij Oldeboorn (provincie Friesland) werd verricht. Uit het palynologische onderzoek blijkt dat de veengroei is gestart gedurende het midden neolithicum. Hierbij zijn de hoogste delen van het landschap waarschijnlijk in de midden bronstijd geheel met veen overdekt geraakt. De afdekking met veen en klei heeft als positief resultaat dat eventuele archeologische resten zo diep in de grond liggen dat ze waarschijnlijk nog niet door modern landgebruik zijn aangetast.

Chronologische relatie

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de aard van de conservering van het afgedekte pleistocene landschap in het Boornedal. Deze informatie is nodig om een aantal geselecteerde vindplaatsen in het gebied te waarderen. Deze waardering verloopt volgens de criteria van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Hierbij wordt expliciet gekeken naar de mogelijke chronologische relatie tussen de vindplaatsen en de lithostratigrafie in het dal van de Boorne.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met geo-archeologie.

Colofon

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 208
Auteurs: B.I. Smit & O. Brinkkemper, met bijdragen van A. Müller, S. Dresscher & M. van der Heiden
ISBN/EAN: 9789057991998
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2012