Boren aan de rand van Nijenklooster in Holwierde (gemeente Delfzijl)

Naar aanleiding van bouwplannen is dit terrein archeologisch onderzocht. Hierbij zijn wierdelagen, maar geen andere archeologische resten aangetroffen.

Aanleiding voor dit onderzoek was het plan om een nieuwe veestal op de zuidelijke rand van het archeologische rijksmonument Nijenklooster (nr. 45590) te bouwen. Het booronderzoek vond voorafgaand aan de indiening van de vergunningaanvraag plaats. Het doel was om vast te stellen of aan de zuidelijke rand van het archeologische monument zich archeologische lagen en sporen bevinden. Door middel van enkele boringen zijn inderdaad wierdelagen waargenomen, maar met deze wierdelagen samenhangende grondsporen zijn niet gevonden. Ook zijn geen sporen van het middeleeuwse klooster aangetroffen. Aan de hand van dit onderzoek is geadviseerd om de bouwwerkzaamheden archeologisch te laten begeleiden.

Kloosterwierde

Het onderzoeksgebied betreft de kloosterwierde Nijenklooster, die vanaf 1204 ontstond door twee bestaande wierden samen te voegen. Het kloostercomplex is gebouwd op de wierden Romerswerf I en II, die daartoe werden omgevormd tot een bijna vierkant terrein van ongeveer 200 bij 175 meter, omgeven door een gracht. Deze wierden dateren mogelijk uit het begin van de jaarteling toen mensen zich in het gebied begonnen te vestigen.

Voor wie

Dit wetenschappelijke rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die geïnteresseerd zijn in archeologie van de provincie Groningen.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) nr. 26
Auteurs: J. Stöver & M. van der Heiden
ISBN/EAN: 9789057992698
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016

Taal

Nederlands