Booronderzoek op de top van de hoogste terp van Nederland

Op de dorpsterp van Hogebeintum is in 2015 archeologisch onderzoek verricht in het kader van de funderingswerkzaamheden aan de middeleeuwse kerk.

De toren van de kerk van Hogebeintum is onderhevig aan ernstige verzakking, mogelijk een verlaat gevolg van de commerciële terpafgravingen die tussen 1870 en 1928 plaatsvonden. Om de verzakking te stoppen is rond de kerktoren een reeks van 15 palen in de grond geschroefd. Op deze palen is een soort betonnen ‘korset’ gelegd waarmee de fundering van de toren op een soort tafel is komen te staan. Deze ingreep leidde tot een verstoring aan het archeologische rijksmonument en was aanleiding voor archeologisch onderzoek.

Twee boorlocaties

De terp Hogebeintum in Friesland is 9 meter hoog; de hoogste terp in Nederland en daarbuiten. Door middel van archeologische boringen is onderzoek gedaan naar het ontstaan van de terp rond 300 voor Christus tot de huidige tijd. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem rond de kerk en op basis hiervan te kunnen bepalen welke twee locaties het meest geschikt zijn voor mechanische boringen. De kernen van de mechanische boringen worden deels archeologisch onderzocht en deels geconserveerd en geëxposeerd in het Informatiecentrum terp Hogebeintum.

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen en anderen die zich bezighouden met de archeologie van Friesland.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 29
Auteurs: M. van der Heiden, J.W. de Kort, J. van Doesburg J. Stöver & B. van Os
ISBN/EAN: 9789057992964
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2018

Taal

Nederlands