Blind Spot – metropolitan landscape in the global battle for talent
Mediatype: 

In deze publicatie wordt uitgezocht wat de relatie is tussen de kwaliteit van het landschap en het vestigingsklimaat.

De kwaliteit van landschap en leefomgeving is vaak een blinde vlek in strategieën voor het vestigingsklimaat. Een aantrekkelijk landschap kan echter een flinke invloed uitoefenen op het economische succes van een regio. Hoogopgeleide mensen laten zich door de kwaliteit van een (stedelijk) landschap leiden in hun keuze of ze er willen wonen. Het bedrijfsleven volgt, waardoor de economie van de regio een impuls krijgt. In deze publicatie wordt onderzocht welke aspecten de kwaliteit van het landschap bepalen door tien metropoolregio’s met elkaar te vergelijken.

Landschap als motor voor kenniseconomie

De publicatie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een soort een magazine, met onder meer artikelen over inspirerende keuzes van burgemeesters. Ook wordt hier de relatie tussen landschap en kenniseconomie vanuit bestaand onderzoek onderbouwd. In het tweede deel worden tien regio’s van 10 miljoen inwoners vergeleken, die op verschillende manieren het landschap inzetten voor hun ‘knowledge habitat’: Rhein-Ruhr, Londen, Toronto, Rio de Janeiro, San Francisco, Parijs, Johannesburg, Milaan, Taipei en de Nederlandse Deltametropool.

De publicatie is Engelstalig met een Nederlandse samenvatting. De gedrukte versie is verkrijgbaar via Vereniging Deltametropool en NAiBooksellers.

Voor wie

Deze publicatie is voor een brede doelgroep van bestuurders, beleidsmakers, ontwerpers en het bedrijfsleven.

Colofon

Deze publicatie is een initiatief van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR, West8, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van EZ en Staatsbosbeheer, 2016
ISBN: 9789076630182

Taal

Engels