Best practices for locating, surveying, assessing, monitoring and preserving underwater archaeological sites: Guideline Manual 2

Deze Engelstalige publicatie belicht verschillende voorbeeldprojecten die laten zien hoe archeologisch erfgoed onder water het beste kan worden beschermd. 

Deze publicatie vormt deel 2 van een tweeluik en laat best practices zien op het gebied van archeologisch onderzoek onder water, in situ bescherming, het monitoren van de conditie van een vindplaats en het verrichten van opgravingen (bescherming ex situ). Deel 1 van de reeks geeft onder meer richtlijnen voor archeologisch onderzoek onder water en de bescherming van vindplaatsen. Beide publicaties zijn uitsluitend in het Engels beschikbaar.

SASMAP

SASMAP is een Europees samenwerkingsproject waaraan het Maritiem programma van de SASMAP is een Europees samenwerkingsproject waaraan het Maritiem programma van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deelneemt. De afgelopen jaren is samen met Europese partners onderzoek gedaan naar de bescherming van archeologisch erfgoed onder water. In dit project zijn diverse methoden en technieken ontwikkeld en getest die helpen om archeologische vindplaatsen onder water beter te beschermen. In Nederland zijn onder meer beschermingsmaatregelen getest op het wrak Burgzand Noord 10 in de Waddenzee. Een voorbeeld is het afdekken met steigergaas. Dit gaas vangt zand op zodat na verloop van tijd een kunstmatige zandduin ontstaat die het wrak beschermt.

Voor wie

Deze publicatie is voor archeologische professionals en andere betrokkenen die zich bezighouden met de bescherming van archeologisch erfgoed onder water.

Colofon

Auteurs: Z. Al Hamdani, C. Björdal, V. de Bruyn, B. Davidde Petriaggi, J. Dencker, M. Geraga, D. Gregory, R. de Hoop, P. Jensen, J.B. Jensen, J. Lowag, M. Manders, M. Nielsen, G. Papatheodorou, R. Pedersen, S. Posgaard, S. Ricci, B. Smith, A. Tucker, J. Wunderlich
ISBN/EAN: 9789057992490
© SASMAP project, 2015, Amersfoort

Taal

Engels