Beschermingsprogramma archeologie 2013

In deze publicatie worden 28 terreinen voorgedragen voor wettelijke bescherming. Deze terreinen bevatten archeologie die nu nog in het monumentenbestand is ondervertegenwoordigd.

Deze Rapportage Archeologische Monumentenzorg is het resultaat van het beschermingsprogramma archeologie 2013 en draagt 28 archeologische terreinen voor die in aanmerking komen voor wettelijke bescherming. De hier gepresenteerde rapportages vormen de inhoudelijke argumentatie en motivatie voor het voordragen van de terreinen. 

Uit balans

Bepalend voor de samenstelling van de 28 vindplaatsen zijn de conclusies uit het rapport Uit balans. In dit rapport zijn de lacunes in het huidige archeologische monumentenbestand aan de kaak gesteld. In het verleden zijn vooral zichtbare archeologische relicten aangewezen als rijksmonument. Onzichtbare archeologie en resten uit specifieke historische perioden zoals de vroege prehistorie, zijn ondervertegenwoordigd in het monumentenbestand. Om dit hiaat te vullen, is het beschermingsprogramma archeologie 2013 in het leven geroepen. De lijst van 28 nieuw te beschermen vindplaatsen die binnen dit beschermingsprogramma tot stand is gekomen, draagt bij aan een representatief monumentenbestand. Het gaat onder meer om kampementen van jagersverzamelaars, nederzettingen, begraafplaatsen en akkers van prehistorische boeren, Romeinse bruggen, een 17e-eeuws scheepswrak, verdedigingswerken uit de 80-jarige oorlog en een verdronken stad. 

Voor wie

Dit wetenschappelijk rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en archeologieliefhebbers.

Colofon

Rapportage archeologische Monumentenzorg 213
Redactie: B.I. Smit, J. Deeben, J. van Doesburg, E. Rensink, M. ter Schegget & E.M. Theunissen
Met bijdragen van: E. Besselsen, H.M.P. Bouwmeester, F.T.S. Brounen, J. van Doesburg, T. de Groot, M. van der Heiden, J.W. de Kort, J.P. Kleijne, R.C.G.M. Lauwerier, A. Overmeer, E. Rensink, I. Roorda, J. Schreurs, B.I. Smit, J. Stöver, E.M. Theunissen, T. Veldhuis, M. Verschuur en L. de Wit.
ISBN/EAN: 9789057992070
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2014