Beschermde stads- en dorpsgezichten

Deze gids geeft informatie over beschermde stads- en dorpsgezichten en laat zien met welke instrumenten de cultuurhistorische waarden van deze gebieden kunnen worden beschermd.

Een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is een landelijke erkenning van de bijzondere cultuurhistorische waarde van een gebied. Doel van deze status is om de karakteristieke, ruimtelijke kwaliteit van een plek te beschermen. Dit wil niet zeggen dat het gebied in de tijd wordt bevroren; nieuwe ontwikkelingen blijven mogelijk. Bij ruimtelijke ingrepen moet wel zorgvuldig worden gekeken naar de bestaande kwaliteit. Stads- en dorpsgezichten worden beschermd in een speciaal 'beschermd bestemmingsplan'. Er is een omgevingsvergunning nodig om binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht te (ver)bouwen of te slopen.

Toeristische aantrekkingskracht

Nederland kent meer dan vierhonderd rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten. De gebieden zijn vaak gewild om in te wonen en hebben een toeristische aantrekkingskracht. Op grond van de Monumentenwet kan het Rijk de status van beschermd stads- of dorpsgezicht toewijzen. Door de jaren heen zijn de opvattingen over de bescherming van deze gebieden veranderd. Deze brochure schetst behalve de huidige regelgeving ook de historische ontwikkeling van stads- en dorpsgezichten.

Voor wie

Deze brochure is bestemd voor bewoners van deze gebieden en beleidsmakers bij de gemeente die te maken hebben met beschermde stads- en dorpsgezichten.

Colofon

Gids Wetten en regelingen 1
Tekst: Jaap Evert Abrahamse, Fulco van den Berg, Fon Habets, Lammert Prins, Lodewijk van Roij, Cees van Rooijen en Peter Timmer
Eindredactie: Dirk Snoodijk
ISSN: 2210-4704
© Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012